Het Boek - Schrijven van verslag tot eindwerk

Over het boek

economie vandaag Auteur: Leen Pollefliet

Alle studenten in het hoger onderwijs schrijven een eindwerk, dat ook een bachelorproef, een masterproef, een thesis, een scriptie of een verslag voor een vakoverschrijdend project wordt genoemd. Dat eindwerk is de bekroning en het sluitstuk van studies in het hoger onderwijs. 

De kwaliteit van een eindwerk wordt bepaald door de inhoud, de taal, de schrijfstijl, de structuur en de opmaak die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

‘Schrijven: van verslag tot eindwerk’ is een praktisch en gebruiksvriendelijk naslagwerk dat de student begeleidt vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag tot het maken van een poster voor de presentatie van het eindwerk.

Voor deze negende editie kreeg het digitale platform een update: om te beginnen is er naast de vertrouwde leeromgeving ook het e-boek. Verder kan de student zijn kennis en vaardigheden testen met een reeks interactieve oefeningen en schrijfoefeningen. Ten slotte zijn de oplossingen van de schrijfoefeningen, uitleg van grammaticale termen in het boek en een digitaal beoordelingsformulier voor de docent via ‘Downloads’ terug te vinden.

Met al deze extra mogelijkheden zijn studenten beter voorbereid dan ooit!

Prijs : € 29,99    
Bestel nu